Cursor for updating a column plsql

' WHERE ' l_department_name); END; the column values in either or both of the tables.

Search for cursor for updating a column plsql:

cursor for updating a column plsql-85cursor for updating a column plsql-53

Visit PL/SQL Challenge to read a complete explanation of the answers to this quiz. If the SELECT statement identifies more than one row to be fetched, Oracle Database will raise the TOO_MANY_ROWS exception.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “cursor for updating a column plsql”

  1. I spend lots of time in this column and over at A(n)nals of Online Dating documenting the worst of the worst internet daters. But there are also some really good ones — and some mediocre ones that could be so much better if not for rookie mistakes.

  2. Dvije godine nakon izbijanja Prvog srpskog ustanka, vladika Petar I se pismom obratio Karađorđu, izraavajući zadovoljstvo to je srpski vod, stavljajući se na čelo pobunjenog naroda u Srbiji, uspio da skri zulum dahija, odmetnika od Porte. Pet godina kasnije Crna Gora je jo daleko od učlanjenja u STO, jer je gotovo zavren proces zakočila Ukrajina. Rođen italijanski fizičar, astronom i matematičar Galileo Galilej, osnivač mehanike kao nauke, posebno dinamike i kinematike. U Zagrebu, poslije sloma Seljačke bune, pogubljen vođa ustanka Matija Gubec. Umro njemački pisac, kritičar i teoretičar umjetnosti Gothold Lesing, pristalica prosvjetiteljstva, utemeljivač savremene njemačke knjievnosti i estetike. irom Poljske, gde je tokom svih godina nemačke okupacija kazna za pomoć Jevrejima bila smrt, uspevala je da nađe poljske porodice ili katoličke manastire voljne da rizikuju svoje ivote i decu prihvate, daju im drugi identitet malih Poljaka i tako omoguće da preive rat.